PROVOZNÍ ŘÁD

Vodní lyžování za elektrickým vlekem

Provozovatelem zařízení a areálu vodního lyžování je PANDA SPORT

Máchova 203, Stráž pod Ralskem

IČO: 63 77 85 56

Povinností každého návštěvníka areálu a uživatele elektrického vleku je dodržovat tento provozní řád

Provoz lyžařských vleků

1. Zařízení nelze provozovat za mlhy, zhoršené viditelnosti, za zvýšeného větru a bouřky.

2. Pro lyžování osob do 10 let je nutná přítomnost zákonného zástupce, s osobami do 15 let je nutná přítomnost doprovodu nad 18 let.

3. Zakoupením jízdy nebo permanentky je návštěvník povinen dodržovat všechna ustanovení provozního řádu a řídit se pokyny obsluhy.

4. Zakoupená permanentka a časová jízdenka je NEPŘENOSNÁ a nelze ji přenechat jiné osobě. Nelze ji taktéž rozdělit a uplatnit v jiný den či hodinu, než na které byla zakoupena. Toto platí i v případě dlouhodobé zdravotní indispozice.

5. Vodní lyžování za elektrickým vlekem provozuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí a musí být vybaven plovací vestou. Výjimku tvoří závodní lyžaři v přítomnosti trenéra. Lyžaři budou informováni o rychlosti vleku a každý lyžař je povinen posoudit, zda momentální rychlost vleku odpovídá jeho schopnostem.

6. Lyžaři nastoupí na startovací molo jednotlivě. Další lyžař může odstartovat až po uvolnění prostoru na pokyn obsluhy.

7. V případě, že lyžař na trati upadne, musí neprodleně trať opustit a dle svých schopností zamezit střetu s dalšími taženými lyžaři a doplavat ke břehu.

8. V případě pádu lyžaře v trati jsou ostatní povinni jej objet, v případě, že by jej ohrozili, musí pustit hrazdu a dle schopností zamezit střetu s druhou osobou. Za následky střetu odpovídá tažený lyžař.

9. Jízdu na vleku je lyžař povinen dokončit v poslední čtvrtině vleku a to nejpozději 15 metrů před červenou objezdovou bójí.

10. Po skončení jízdy je lyžař povinen vrátit zapůjčené lyže a plovací vestu. Při svévolném poškození je povinen uhradit vzniklou škodu.

11. Kdo nebude dbát pokynů obsluhy v souvislosti s jízdou na vleku, nebudou mu umožněny další jízdy.

12. Do vyhrazeného prostoru obsluhy je vstup zakázán.

13. Při větší návštěvnosti vleku má obsluha právo omezit maximální počet ujetých kol najednou.

14. Lyžař smí absolvovat pouze tolik jízd, na jakou dobu má zakoupenou časovou jízdenku nebo permanentku.

15. Lyžař, který chce využít překážek, je povinný mít přilbu a skáče na vlastní nebezpečí!

16. S lyžemi je jízda na překážky zakázána!

V prostoru areálu vodního lyžování je zakázáno koupání v prostoru vymezeném bójkami, lyžování pod vlivem alkoholu a omamných látek. Dále chování, které ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Provoz areálu

1. Provoz areálu vleku pro veřejnost je v období: 4-9 měsíc.

2. Otevírací doba pro veřejnost je vyvěšená na viditelném místě.

3. Po ukončení provozní doby WAKE Baru je nutné opustit areál vleku.

4. Grilování v prostoru vleku je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru a se souhlasem obsluhy.

5. Stanování a přenocování v prostoru areálu vleku je zakázáno.

6. Odkládání věcí, bagáže na lavice a stoly sloužící k občerstvení je zakázáno.

7. Každý z návštěvníků je povinen udržovat pořádek při konzumaci jídla a nápojů.

8. Vstup se psy do areálu je povolen pouze, pokud je pes na vodítku. Volné pobíhání zvířat je zakázáno.